70 sekund

dobre praktyki marketingu

Połowa strategii to brak strategii

Kilkanaście dni temu pisałem, jak ważne jest wyznaczenie celu, zanim wyruszy się w drogę. Kilka dni temu ukazał się ciekawy raport dotyczący strategii marketingowych. Badanie przeprowadzono w 2014 roku na próbie 200. podmiotów – małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a uzyskane wyniki warte są odnotowania. Poniżej skupiam się na danych dotyczących sektora MŚP, pomijając duże przedsiębiorstwa ujęte w raporcie.

Sektor MŚP w zdecydowanej większości (ponad 71% małych i 66% średnich firm) posługuje się jedną marką, tożsamą z nazwą przedsiębiorstwa. Tylko niecałe 11% małych i 6% średnich przedsiębiorstw zadeklarowało jedną marką, ale różniącą się od nazwy firmy.

Najbardziej interesującą częścią raportu jest zestawienie dotyczące wizji, misji, planów i grup docelowych, a więc podstawowych elementów strategii.

Zaledwie nieco ponad 50% firm z sektora małych oraz praktycznie taki sam odsetek firm z sektora średnich przedsiębiorstw deklaruje posiadanie zdefiniowanej misji firmy.

Posiadanie wizji zadeklarowało 55% małych i niespełna 80% średnich firm. Można więc przypuszczać, że prawie połowa podmiotów z sektora MŚP nie zna powodu swojego istnienia na rynku ani celu, jaki chce w przyszłości osiągnąć.

Znacznie gorzej prezentują się odpowiedzi na pytanie o grupę docelową – ergo faktycznych odbiorców oferty i działań promocyjnych.

Tylko 38% respondentów z sektora małych i niewiele ponad 57% respondentów z sektora średnich przedsiębiorstw określiło swoje grupy docelowe.

Wynik ten może oznaczać mniej więcej tyle, że ponad 60% małych i ponad 40% średnich firm nie wie, do kogo w ogóle kieruje swoją ofertę.

Zaskakujące, że równocześnie

ponad 52% małych i 75% średnich firm ma zdefiniowane plany marketingowe,

a posiadanie (w formie pisemnej lub jako znanej osobie zarządzającej)

strategii marketingowej deklaruje prawie 42% małych i ponad 57% średnich firm.

Plany i strategia opracowane bez misji, wizji i grupy docelowej? Przedziwna perspektywa.

Rzut okiem na deklarowane zamierzenia odnośnie strategii marketingowej nie napawa optymizmem. Spośród przedsiębiorstw, które nie mają opracowanej strategii

zaledwie 2,6% małych i 0% średnich zdecydowanie planuje jej opracowanie,
ponad 25% małych i 31% średnich raczej planuje jej opracowanie.

Równocześnie jednak

prawie 60% małych i ponad 60% średnich nie planuje opracowania strategii marketingowej.

Nie wiedzą, po co są, dla kogo są, gdzie chcą być i jak się chcą tam znaleźć – ale dobrze im z tym?

Ciekawe, jakie dane przyniosłyby badania dotyczące mikroprzedsiębiorstw. Wyniki raportu prawdopodobnie przedstawiają ważniejsze z powodów, dla których po pierwszych 5. latach działalności na rynku pozostaje zaledwie co 3. firma.

Pełny raport „Strategie Marketingowe 2014”, przygotowany przez Mind Progress Group i opatrzony komentarzami ekspertów, dostępny jest tutaj.